ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮೇಲೆ ಈತ ಮಾಡಿದ ವಿಡಿಯೋದಿಂದ , ಒಂದು ಕೋಟಿಗೆ ಹೋಯಿತು ಹಳೆಯ ಕಾರಿನ ಬೆಲೆ..!

ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮೇಲೆ ಈತ  ಮಾಡಿದ ವಿಡಿಯೋದಿಂದ , ಒಂದು ಕೋಟಿಗೆ ಹೋಯಿತು ಹಳೆಯ ಕಾರಿನ ಬೆಲೆ..!

ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ ಈ ವಿಡಿಯೋದಿಂದ ಒಂದು ಕೋಟಿಗೆ ಹೋಯಿತು ಹಳೆಯ ಕಾರಿನ ಬೆಲೆ..!

ಲಂಡನ್ : ಲಂಡನ್ ನಲ್ಲಿಯ ಒಬ್ಬ ಯುವಕ ತನ್ನ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕಾರು ಮಾರುವುದಕ್ಕೊಸ್ಕರ ಮಾಡಿದ ವಿಡಿಯೋದಿಂದ ಸಾವಿರದಲ್ಲಿರುವ ಹಳೆಯ ಕಾರಿನ ಬೆಲೆ ಕೋಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನಂಬಲೇಬೇಕು.

ಸ್ವಲ್ಪ ಯುಕ್ತಿ ಬಳಸಿದರೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ಮಾಡಬಹುದೆಂದು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಾನಮೈನ್ ಎಂಬ ಯುವಕ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ತನ್ನ ಕಾರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಬೇಕೆಂದಳು, ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ತನ್ನ ಹುಡುಗಿಯ ಕಾರು ಮಾರಲು ಪ್ರೊಫೆಶನಲ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ತಯಾರಿಸಿ, ತನ್ನ ಹುಡುಗಿಗೇ ಈ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ನಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಮಾಡಿದ.

ಡ್ರೋನ್ ಶಾಟ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಸ್ತರದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ. ಇದರ ನಂತರ ಮಾಡಿದ ಭರ್ಜರಿ ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ನಿಂದ ಮೂಡಿ ಬಂದ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಹಾಗಿತ್ತು.

ಈ ರಚನಾತ್ಮಕ ವಿಡಿಯೋದಿಂದ ಕಾರಿನ ಬೆಲೆ ಏರುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ೩೨ ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಮಾರಬೇಕೆಂದಿರುವ ಕಾರಿನ ಬೆಲೆ ಈಗ ಕೋಟಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿದೆ ಹಾಗು ಇನ್ನೂ ಬೆಲೆ ಏರುತ್ತಲೇ ಇದೆ!

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *