ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಡ್ಮಿನ್ ಸಲುವಾಗಿ ಬರುವದಿದೆ ಹೊಸ ಫೀಚರ್.

ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಡ್ಮಿನ್ ಸಲುವಾಗಿ ಬರುವದಿದೆ ಹೊಸ ಫೀಚರ್.

 

 

ಸನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೊ :- ವಾಟ್ಸಾಪ್ ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ಅಪ್ ಡೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅಡ್ಮಿನ್ ಗೆ ಕೆಲವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಕೊಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಹೊಸ ಅಪ್ ಡೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ನ ಗ್ರೂಪ್ ಅಡ್ಮಿನ್ ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಲಿಯ ಇತರರ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ , ಫೋಟೋ, ವಿಡಿಯೋ, ಜಿ ಆಯ್ ಎಫ್ , ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಾಯ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಪೌಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ನ ಬಿಟಾ ಇನ್ಫೋ ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ರೇಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಬರೀ ಗ್ರೂಪ್ ಅಡ್ಮಿನ್ ಅಷ್ಟೇ ಆಕ್ಟಿವೈಟ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ. ಗ್ರೂಪ್ ಅಡ್ಮಿನ್ ಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಚಾಟ್ ಮಾಡುವದರ ಜೊತೆಗೆ ಗ್ರೂಪ ನಲ್ಲಿಯ ಮೆಂಬರ್ಸಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಮಿನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲು ಸಹಿತ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ.

ಅಡ್ಮಿನ್ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಬ್ಬ ಮೆಂಬರಗೆ ರೀಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆತ ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಮೆಸೇಜ್ ಅಡ್ಮಿನ್ ಅಂತ ಬರುವುದು. ಆ ಮೆಸೇಜ್ ಮೊದಲು ಅಡ್ಮಿನ್ ಗೆ ಬರುವುದು, ಆಮೇಲೆ ಆ ಮೆಸೇಜ್ ನ್ನು ಅಡ್ಮಿನ್ ಅಪ್ರೋವ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರವೇ ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಆಗುವದು.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *