January 9, 2018

ಹುಡುಗಿಯರು ಬದನೆಕಾಯಿ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಏಕೆ ಪಡುತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಕಾರಣ ಕೇಳಿದರೆ ನಂಬೋದಕ್ಕೆ  ಆಗಲ್ಲ!!!!

  ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಹುಡುಗಿಯರು ಬದನೆಕಾಯಿ ಏಕೆ ಇಷ್ಟ ಪಡುತ್ತಾರೆ ಅಂತ, ನಿಜ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಶಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ! ಹೌದು. ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ಏನೇನು ಮಾಡುವದಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಮುಂಜಾನೆ ಯಿಂದ ರಾತ್ರಿಯವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಆಹಾರದ ಸೇವನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಂತೂ ನಿರ್ಧಿಷ್ಟವಾದ ಆಹಾರ ಮಾತ್ರ ಸೇವಿಸುವರು ಅದರ ಹೊರೆತು ಬೇರೆ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮತೋಲ ವಾಗಿಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದರ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ದೇಹದ ಕಡೆಗೆ ಲಕ್ಷವೇ ಕೊಡುವದಿಲ್ಲ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ತಿನ್ನವದು, ಕುಡಿಯುವದು ಅಲ್ಲದೆ ಇನ್ನಿತರ ದುಶ್ಚಟಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಶರೀರ ನಾಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಮಾಡುವದರಿಂದ ದಿನಗಳೆಯುತ್ತ

ನಿಮ್ಮ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಸ್ತರೇಖೆಗಳು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾರೂ ಯಾವ ಮಾರ್ಗದಿಂದಲೂ ಸೋಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾ?

  ಭವಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಹಸ್ತ ರೇಖೆಗಳ ಅಭ್ಯಾಸ ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿವಿಧತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಂಡು ಬರುವದು. ಹಸ್ತರೇಖೆಗಳಿಂದ ಮನುಷ್ಯನ ಚರಿತ್ರೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಭಾವದ ಜೊತೆಗೆ ಆತನ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ಹಸ್ತರೇಖೆಯ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳು ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತವೆ. ಈ ಹಸ್ತರೇಖಾ ಶಾಸ್ತ್ರಭ್ಯಾಸದ ಜನ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೇ ಆಗಿದೆಯಂದು ಪ್ರಚೀತಿ ಇದೆ. ನಂತರ ಇದು ಚೀನಾ, ಟಿಬೆಟ್, ಮಿಸ್ರ್, ಇರಾನ್ ಮೂಲಕ ಯುರೋಪ್ ಖಂಡ ತಲುಪಿದೆ.   ಮಹಾನ್ ಭವಿಷ್ಯಕಾರ ಅರಸ್ತು ಈ ವಿದ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಗೆಲ್ಲಲ್ಲು ಹೊರಟ ಸಿಕಂದರನಿಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ.